INSPIRATION TIL DIT LEDELSES ARBEJDE & KARRIEREPLANLÆGNING:

Tour de France – Individualisme eller holdindsats – Kan der drages sammenligninger til Team SKY i Tour de France?

Team SKY i Tour de France er kedelige, forudsigelige, ødelæggende for spændingen, styre løbet totalt, har styr på alle konkurrenterne, fjerner momentet for løbet… Ja, der kan sikkert skrives endnu flere udtryk for, hvordan Team SKY kontrollere cykelløbet i Tour de France.

Men giver det resultater for Team SKY? Ja, det må selv de største kritiske stemmer nok erkende, selv om det måske ikke giver et så spændende cykelløb.

Er det en hemmelighed, hvad det er der skiller Team SKY ud fra deres konkurrenter? Nej på ingen måde – Tværtimod, så viser Team SKY det både i løbene og taler om det på deres pressekonferencer. Det er en enkel og let forståelig taktik. Udnyttelse af de individuelle styrker til at lave et individuelt fællesskab, så alles spidskompetencer bliver benyttet rigtigt.

Planlægning og prioritering af opgaver. En strategi der gør at alle ved, hvad hver enkelt deltagere på holdet skal udføre af opgaver for holdet. En rigtig timing – både dem der cykler og dem der optræder i kulissen kender deres indsats- og fokusområde.

Udnyttelse af de enkelte individer til at lave et stærkt kollektiv, som sammen skaber de ønskede resultater.

Kort fortalt en moderne virksomhed, der er optimeret, med et klart defineret mål, afstemte indsats- og fokusområder og klarhed over, hvem der udfører hver opgaver i en prioriteret orden.

De konkurrerende cykelhold har mange velmenende undskyldninger og forklaringer for, hvorfor de ikke lykkedes med deres angreb på den gule førertrøje. Nogle forklaringer er bedre end andre, men det ændre ikke på, at resultatet ikke er tilfredsstillende – ej heller for alle de mange millioner seere der følger løbet og ønsker spænding, men som ikke får deres ønske opfyldt.

Er det forkert at antage, at lederne på cykelholdene nok godt ved, hvad der skal til for at udfordre den gule førertrøje? Er det forkert at antage, at de ledere også godt ved, at forbedringer oftest kræver forandringer? Er det forkert at antage, at lederne oftest ikke gennemføre forandringerne, fordi man ikke ved, hvordan de skal håndtere konsekvenserne? Resultatet kan måske være at der peges på en selv?

Kan der drages paralleller til professionelle virksomheder? Her vil man gerne gennemføre effektiviseringer og forbedringer, men måske ledelsen ikke er helt klar til at håndtere konsekvenserne, fordi man ikke ved, hvor der skal sættes ind?

Selv en veldrevet virksomhed har behov for at få inspiration og ideer til hele tiden at være på forkant med udviklingen. At få oplyst, hvor der skal udvikles, afvikles, tilpasses og andre steder bibeholdes den eksisterende besætning. At udnytte de ressourcer og informationer der allerede eksisterer i virksomheden er vigtigt.

De daglige opgaver og rutiner tager ofte meget energi fra topledelsen. Ofte er ledere så dybt involveret i operationelle opgaver, at der måske ikke er plads til at udvikle virksomheden, som man ellers meget gerne vil

Et møde med Conkret kan være din mulighed for at få inspiration til, hvordan du får et konkret overblik over dine muligheder. Helt uden du skal afsætte unødig meget tid til processen, da Conkret står for hele processen.


Hver femte leder efter nyt job – Er du en af dem der søger nye udfordringer?

I Søndagsavisen oplyses det, at danskernes arbejdsglæde er den femtehøjeste i verden. Alligevel ønsker knap hver femte dansker (19%) på arbejdsmarkedet, at forlade sit job indenfor et år. Syv procent vil væk hurtigst muligt…

Dette resultat kommer som konklusion i rapporten ”Global Employee and Leadeship Index” (GEL.x) fra Ennova, som siden år 2000 har målt arbejdsglæde på arbejdsmarkedet. Målingen omfatter 39 lande, og i Danmark er der indsamlet 5.300 svar. Rapporten konkluderer, at årsagen til ønsket om nyt job er mangel på trivsel i det nuværende job.

Der er mange muligheder for at tolke dette resultat – både positivt og negativt. I følge DA v/overenskomstchef Martin Steen Kabongo er dette en overraskende konklusion. Han referer til andre analyser, hvor konklusionerne er, at trangen til at skifte job og den store bevægelighed er udtryk for dynamik, og at dette er en af de helt store styrker på det danske arbejdsmarked.

Det er meget individuelt om man ønsker tryghed og stabilitet, eller man ønsker nye udfordringer og store mål i det daglige arbejde. Vi skal alle motiveres rigtigt for at yde mest og bedst. Derfor skal vi også behandles forskelligt, hvad enten dagligdagen er rutinepræget og ensformig eller ny og udforende – eller måske midt i mellem.

Udgangspunktet for alle ifm. jobsøgning må være, at man søger jobs, hvor man får den faglige og personlige udfordring opfyldt. Derudover at man som minimum er i stand til at levere de ønskede resultater, som virksomheden og ens egen ambition stiller som krav – helst gerne mere end minimumskravet. Hvis begge disse forhold er på plads, så er der stor sandsynlighed for at både arbejdsgiver og medarbejder kan skabe en succesfuld fremtid sammen.

Vi har set mange ansættelser, hvor de faglige kvalifikationer har været opfyldt – nogle endda mere end opfyldt. Til gengæld har de menneskelige egenskaber desværre være mindre prioriteret og afstemt i forhold til, hvem man skal arbejde sammen med, samt hvilken kultur der er i virksomheden og afdelingen ifm. jobansættelser.

En enkel fortolkning kan være at sige, at ”Du bliver ansat på dine faglige kvaliteter, men bliver afskediget på dine menneskelige egenskaber eller mangel på samme”.

Hvis man tænker på at undersøge, om man er i det rigtige job? Hvad muligheden er for et jobskifte eller man søger et job pga. arbejdsløshed, så er sommerperioden en ofte benyttet og godt valgt tidspunkt tid til dette. Ferietiden giver ofte luft og tid til nye tanker og ideer uden for megen påvirkning af arbejdet.

Ønsker du sparring på, hvor du er er du på vej hen i dit liv – Hvad der er vigtigst for dig:

  • Karriere
  • Familie
  • Tid til at leve
  • Kombination af forskellige forhold

Dette er muligt at få klarlagt igennem jobvejledning hos www.conkret.dk

Ring og få en forpligtigende samtale om hvad vi kan tilbyde dig af inspiration og vejledning.


Islands sejr over England ved EM – Kan den oplevelse sammenlignes med din virksomhed?

Englands nederlag til Island ved EM i fodbold var nok for de fleste vedkommende en større overraskelse, og så måske alligevel ikke så stor igen… Hvorfor så ikke det? Hvad og hvordan kan man drage sammenligninger til professionelle virksomheder?

Nu hvor det er for sent for England har mange personer efterfølgende fokus på at efterrationalisere årsagerne til Englands nederlag og færre har fokus på årsagerne til Islands sejr. Der har været rigtig mange fortolkninger over Englands nederlag i medierne. Er det set før, at man fokusere på det negative i stedet for det positive?

Færre har givet deres bud på, hvorfor Island vandt. Hvad der ligger bag ved deres sejr. Dem der har udtalt sig har for de fleste vedkommende peget på de samme årsager og grundlag. Hvad er det der gør, at nogle har større succes end andre?

De fleste af de nævnte forhold til Islands sejr er – De har en prioriteret plan med deres spil (mål), Stærk træner (ledelse), Sammenhold, Aftalte opgavefordelinger, Effektiv udførelse af spilplan (strategiplan), Tiltro til spillerne (medarbejderne) så der kan delegeres opgaver ud, Vilje og en grundstamme af spillere (medarbejdere) der har trænerens (lederens) tillid.

Hvad kendetegner en succesrig virksomhed? Et efterspurgt produkt eller en service er et naturligt udgangspunktet. Efterfølgende kommer en kombination af god og synlig ledelse og engageret medarbejdere lige som på et fodboldhold.

Det der kendetegner succesrige virksomheder er ofte – De har en prioriteret plan med deres mål (spil), Stærk ledelse (træner), Sammenhold, Aftalte opgavefordelinger, Effektiv udførelse af strategiplan (spilplan), Tiltro til medarbejderne (spillerne) så der kan delegeres opgaver ud, Vilje og en grundstamme af medarbejdere (spillere) der har lederens (trænerens) tillid.

Det er interessant at fokus først er på, hvad der skulle have været gjort anderledes, når det er for sent. Er dette en situation der kan sammenlignes med professionel virksomheder?

Forberedelse, indsigt og overblik… Alle ved det og det er bevist utallige gange. En god forberedelse er et ufravigeligt krav til succes. Omvendt kan en forkert forberedelse ende i et måske uoprettelig tab – dette er desværre ofte en konsekvens mange virksomhedsledere har oplevet.

Hvornår er du som virksomhedsleder skarpest og mest klar over din virksomheds situation? Oftest er det når du skal stå til ansvar for dine handlinger, lige som et fodboldhold bliver eksamineret efter en kamp.

Hvis du kan få den rigtige inspiration og støtte til forberedelsen og strategiplanen så du kan nå dine mål, hvor meget må og skal du så investere for at nå dette mål?

Meget mindre end du tror… Lad os tage en uforpligtende samtale om dette.


Desværre – Du er overkvalificeret til det job du søger…

Det nye “sorte” ifm. med afslag på jobansøgninger er tankevækkende.

Rigtig mange jobsøgere oplever nemlig at få et afslag på en jobansøgning med ordene: “Vi beklager, men du er desværre overkvalificeret til det job vi ønsker besat, så vi er gået videre med en anden kandidat til stillingen”.

Hvordan skal man reagere på dette afslag? Det er et negativt svar, som er svært at argumentere i mod. På den anden side er det også er lidt positivt. Du får jo bekræftet, at du er dygtig og kan mere end krævet indenfor det job eller det område som du søger.

Der er ikke et entydigt svar til denne type afslag. Afhængig af egne kvalifikationer og de krav specifikationer der er stillet i jobbeskrivelsen, så må man vurdere, hvad der kommer ud af at følge op på dette afslag. Måske er det rigtige bare skynde sig videre med at søge nye jobs – måske skal jeg “bide mig fast i bordkanten” og blive ved med at udfordre afslaget.

Du tilbydes hos Conkret en struktureret model at finde “den røde tråd” i dine kvalifikationer og kompetencer. Vi arbejder individuelt med hver enkelt person i forholdet 1 til 1. Troværdighed og tillid er vigtigt, derfor arbejder vi med personlig rådgivning.

Der kan være mange årsager at vælge imellem, når du sørger job. Alene udgangspunktet for din jobsøgning vigtigt, og det er individuelt fra person til person, hvorfor man søger nyt job. Eksempelvis er der stor forskel på om du søger væk fra et job eller du søger hen i mod et job.

Du kan  have været uden job i kortere eller længere tid? Du er måske ved at miste troen på dig selv og dine værdier – så er det ofte svært at finde de gode kreative ideer til at søge job. Der er rigtig mange mulige årsager til din situation og det er ofte af individuel karakter. Der findes derfor ikke en standardliseret løsning til at søge job.

En uforpligtende samtale omkring din situation og dine muligheder kan være et godt sted at starte. Det er vigtigt at få afklaret hvor du er i dit liv mht. dit private forhold, din karriere, samt dine ønsker til fremtiden. Du kan hos Conkret få afklaret dine ønsker og behov. Hvad du vil opnå af værdier og nye jobmuligheder ved at gennemføre et jobvejlednings forløb.


Nyhed hos Conkret – ny service og produkt til jobsøgende

Det er med stor fornøjelse at meddele, at Conkret efter opfordringer nu kan tilbyde en ny service og produkt:

Jobvejledningsforløb

Conkret har sideløbende med vores andre koncepter løbende tilbudt vejledning til jobsøgende. Behovet har vist sig at være meget større end først antaget. Derfor tilbyder Conkret nu denne service som en fast del af vores services og ydelser.

Den generelle tilbagemelding har været så positiv, at Conkret nu har udarbejdet et fleksibelt og individuelt koncept, som bygger på Conkrets og de jobsøgendes erfaringer og ønsker.

Det er derfor med glæde, at Conkret nu lancere Jobvejledningsforløb, hvor der er fokus på den enkelte jobansøger og dennes værdier og kvalifikationer.

Fokusområder

I et Jobvejledningsforløb hos Conkret er udgangspunktet den enkelte persons situation og behov. Der afsættes den nødvendige tid til at sikre, at jobansøgeren får opbygget den nødvendige selvtillid og indsigt i egne styrker og værdier. Dette sker ved hjælp af forskellige værktøjer, som tilpasses den enkelte jobansøgers behov. Handlingsplanen for jobansøgeren lægges i samarbejde med den enkelte jobansøger.

På Conkrets Website www.conkret.dk kan du læse mere om vores nye Jobvejledningsforløb.


Prioriterer du din dag?

Kender du situationen – Du kommer hjem efter arbejde og er helt udkørt, fordi du har haft en helt utrolig travl dag, men du fik faktisk ikke løst de opgaver du rigtig gerne ville have udført, som var vigtige. Du ved godt, hvad det er for opgaver du har udført i løbet af dagen, men du fik bare aldrig tid til dem der var vigtige.

Næste tanke er måske, at du kan ikke blive ved med at holde til dette arbejdspres. At der snart skal ske nogle ændringer, hvis du ikke skal sygemelde dig.

Du føler ikke, at du kan fortælle din chef eller kollegaer, at du ikke kan holde til arbejdsbyrden. Det vil nok enten blive tolket som et svaghedstegn eller at du ikke er dygtig nok, for det må det jo nok være en af de årsager, når de andre kollegaer kan klare deres opgaver… så du smiler bare videre på jobbet og håber at det går.

Har du tænkt over, hvad årsagen er til denne situation opstår, eller konkluderer du, at sådan er det nok bare fordi alle har så travlt på arbejdet. Opgaverne skal jo behandles og det er vigtigt at få svaret så hurtigt som muligt.

Hvem er ansvarlig for, at du får udført dine opgaver i en prioriteret rækkefølge, og at du som menneske er i balance? Er det dig selv eller er det din chef eller måske bestyrelsen? Har din virksomhed en strategi og forretningsgang for, hvordan du skal prioriterer og udfører dine opgaver? Påvirker det andre kollegaer og firmaet, at du går og ikke er på toppen, selv om du smiler og fortæller at du er glad og okay?

Der kan være mange årsager som ikke er direkte synlige i det daglige arbejde. Det kan være mange små detaljer, som har bygget sig op over tid eller store omstruktureringer.

Lige gyldigt hvad der er årsag, lige gyldigt om du vælger ikke at involvere din chef eller kollegaer eller din bestyrelse, så er det en uholdbar situation.

Det gode ved disse kendte ubehagelige situationer er, at der faktisk findes en løsning. Det er muligt at få en arbejdsdag, hvor du både kan nå de prioriteret opgaver og samtidig fungere som et helt menneske i balance.

De fleste ledere ved, at “Glade medarbejdere giver glade kunder og – omvendt”. Dette udsagn er bevist utallige gange, og hvis du som leder er enig i dette så er sikring af medarbejdertilfredshed og engagement det vigtigste element til at opnå virksomheds effektivitet – på lige fod med kundetilfredshed.

Betragt en virksomhedsmåling som et ”Early Warning System” og afdæk problemerne inden de bliver en omkostning. Du kan lave en virksomhedsmåling for en brøkdel af, hvad det koster at miste bare ÉN nøglemedarbejder.

Efter en gennemført virksomhedsmåling anvender Conkret en unik opfølgningsmetode, som sikre implementeringen de opnåede måle resultater. Det har vi evalueringer og direkte opfølgningsmålinger som bevis på. Metoden anvendes bl.a. også af nogle af verdens største virksomheder.

Hvis du har interesse i at få uddybet din og din virksomheds muligheder, så er vi klar til at lytte til dig, og give inspiration til hvordan en løsningsmodel kan se ud.