Optimering hos Delfi Technologies A/S

Vi har i Delfi Technologies A/S gennemført en Virksomhedsmåling i samarbejde med Conkret.

Forløbet har været godt tilrettelagt, dokumenteret og styret af Conkrets konsulenter.

Specielt Conkrets metode til etablering af handlingsplaner – omskrivning af måleresultater til forbedringer – har været en positiv oplevelse, som gør at vi glæder vi os til at se langtidsvirkningen ved næste måling.

Vi tør derfor godt at anbefale Conkrets Virksomhedsmåling og tilgang til princippet – Glade medarbejdere giver glade kunder!

Delfi Technologies A/S – Palle Svendsen Adm. direktør.

Optimering af samarbejdet og trivslen i Stevns Forsyning

Jeg havde konstateret, at trivslen og samarbejdet hos medarbejderne i Stevns Forsyning var blevet dårligere over en periode til ulempe for virksomhedens arbejde.

Ledergruppen og arbejdsmiljøudvalget besluttede derfor, at det var nødvendigt med ekstern assistance for at få klarlagt og løst problemerne.
Fra kollegaer i andre forsyningsselskaber blev jeg anbefalet konsulentvirksomheden Conkret, som har arbejdet for en række andre forsyningsselskaber med henblik på udvikling af organisationerne.

Der blev hovedsageligt sat fokus på samarbejde, trivsel og det psykiske miljø, men også på virksomhedens effektivitet, kvalitet, organisation og ledelse.
Conkret startede en proces, hvor alle medarbejdere blev informeret, godkendte procesforløbet og tog aktiv del i selve forløbet.
Der blev gennemført interviews af samtlige medarbejdere, hvorefter Conkret foretog en Virksomhedsmåling, som alle medarbejdere deltog i og fik resultatet af.

Som konklusion på målingen blev der udarbejdet en klar handlingsplan, hvoraf en række tiltag straks blev gennemført for at sætte handling bag ordene.
I et efterfølgende forløb blev der gennemført yderligere involverende aktiviteter, hvor der blev arbejdet med adfærdspsykologi, roller i det daglige arbejde, samarbejdet, forventningsafstemninger og enighed om fælles værdier for samarbejdet.

Min oplevelse af Conkret var, at de styrede processen som undervisere og facilitatorer godt. De udviste en professionel tilgang til opgaven med indlevelsesevne, empati og lydhørhed, og de anvendte en let forståelig kommunikation – der også bibragte en god stemning i processen.

Vi har oplevet, at vi er kommet meget langt mod målet, og at vi nu står godt rustet til fremtidens opgaver.

Stevns Forsyning – Jesper Koziara. Adm. direktør.