Information

Hvad er 15FQ+?

15FQ + er en personlighedstest der måler de grundlæggende byggesten af ​​personlighed. Dette gør den med et udgangspunkt i Fem-Faktor Modellen, der gennem de sidste ca. 80 års forskning har vist sig at være den mest veldokumenterede model til at beskrive personlighed. De fem faktorer uddybes med yderligere faktorer, så der i alt arbejdes med 16 forskellige aspekter af personlighed, hvilket giver en nuanceret og dybdegående indsigt i, hvordan folk typisk tænker, føler og interagerer på måder, der kan være konstruktive eller destruktive for din organisation.

Det helt særlige ved 15FQ+ er at værktøjet forskningsmæssigt er moderne og gennemsyrer rapporterne med mange anvendelige perspektiver, og samtidig er 15FQ+ enkelt at besvare, ikke tidskrævende at gennemføre og indeholder fem forskellige, velbeskrevet rapporter der giver god støtte til den efterfølgende dialog og evt. vurdering af respondenten.

15 FQ+ er tilpasset over 20 sprog.

Der er mulighed for at kombinere 15FQ+ med Conkrets kognitive test AdaptGRT. Kombinationen af personlighedstest og kognitiv assessment øger træfsikkerheden i rekrutteringsprocessen.

Udbyttet med en Fem-Faktor personlighedstest

15FQ+ anvendes særligt til rekruttering. Personlighedstesten giver en dybtgående vurdering af styrker og udviklingsbehov og relateres til en persons typiske interpersonelle adfærd, tænke- og beslutningsstil samt måder at håndtere pres på arbejdspladsen. Rapporternes opbygning, som er beskrivende, nuancerede og giver input til hvordan du yderligere kan afdække personens resultater, sikrer at du med 15FQ+ får brugt den information der afdækkes i værktøjet.

Med 15FQ+ får du:

  1. Et teknisk solidt værktøj, som er valideret efter højeste engelske standarder og som giver dig et korrekt resultat hver gang. Du kan have tillid til at de hypoteser, der generes i rapporterne, og du får hurtigt en dybdegående og nærværende dialog med respondenten.
  2. Enkelt og intuitivt spørgeskema, som kun tager mellem 20 – 25 min. at udfylde, hvilket betyder respondenten nemt og hurtigt kan besvare testen samt at testen kan rumme flere målgrupper.
  3. Nuanceret og dybdegående information, men stadig præsenteret på en overskuelig måde, får du mulighed for at arbejde et spadestik dybere, og stadig bevare en flydende og relevant dialog.
  4. Adgang til fem forskellige rapporter som genbruger og beskriver spørgerammen i mange forskellige sammenhænge. Du kan selv vælge til og fra og få den information du brug for afhængig af situationen.
  5. Alle rapporterne er skrevet i et venligt og beskrivende sprog. De er designede, så de er overskuelige og anvendelige i forhold til at bringe informationen i spil under en samtale. Dette betyder at du med 15FQ+ rapporterne er godt forberedt til hver samtale uden at bruge for lang tid på forberedelse.

Certificering i 15FQ+

15FQ+ kan anvendes bredt i din organisation og er særdeles velegnet til rekruttering, on-boarding af nye medarbejdere og udvikling (ledere, talenter, nøglemedarbejdere). I en rekrutteringsproces øges værdien ved at kombinere 15FQ+ med Conkrets kognitive værktøj AdaptGRT. Kombinationen af både personlighed og kognitive evner øger træfsikkersiden i forhold til om personen både har de rette personlige egenskaber men også evnerne til at udføre opgaverne på det kompleksitetsniveau der er behov for.